Naše mozky reagují na podněty podobně jako svaly, proto trénink paměti můžeme přirovnat k tréninku tělesnému. Všechny funkce lidského organismu, jak fyzické tak psychické, nejsou-li pravidelnými tréninky zatěžovány, ochabují a jejich činnost se oslabuje. Proto je mentální trénink stejně důležitý jako trénink tělesný.

Trénink paměti je velmi efektivním nástrojem proti poklesu mentálních funkcí. Má za cíl posilovat kognitivní funkce, které jsou zapotřebí pro udržení duševního zdraví a oddalovat pravidelným a cíleným tréninkem jejich úbytek.

V tréninku paměti pro seniory si osvojíte použití technik pro zlepšení paměti a naučíte se, jak jednoduše a zábavnou formou svou paměť trénovat.

Nabídka kurzů:

Je vhodný pro každého, kdo upřednostňuje kolektivní formu tréninku. Je určen jak pro seniory s normálními projevy stárnutí, tak pro seniory s mírnou kognitivní poruchou.

Je vhodný pro ty, kteří např. ze zdravotních důvodů nemohou navštěvovat skupinový trénink. Také pro ty, kterým občas výkonnost paměti selhává. Dále pro osoby v počátečním stádiu různých forem demence např. Alzheimerovy choroby, po mozkových příhodách, úrazech, atd.

Kombinací tréninku paměti a pohybového cvičení si protáhnete nejenom mozkové závity, ale i svaly celého těla, prokrvíte mozek a zvýšíte tak jeho výkonnost. Zlepšíte si koordinační schopnosti, tělesnou kondici a navíc se pozitivně naladíte.

Skupinový trénink zahrnuje:

 • procvičování krátkodobé i dlouhodobé paměti
 • cvičení pozornosti a smyslového vnímání
 • cvičení slovní zásoby
 • cvičení psychomotoriky
 • paměťové techniky (LOCI, symboly, chunkování…)

Individuální trénink zahrnuje:

 • procvičování krátkodobé i dlouhodobé paměti
 • cvičení pozornosti a smyslového vnímání
 • cvičení slovní zásoby
 • cvičení psychomotoriky
 • paměťové techniky (LOCI, symboly, chunkování…)

Trénink se zdravotním cvičením zahrnuje:

 • procvičování krátkodobé i dlouhodobé paměti
 • cvičení pozornosti a smyslového vnímání
 • cvičení slovní zásoby
 • cvičení psychomotoriky
 • paměťové techniky (LOCI, symboly, chunkování…)
 • protahovací a posilovací cvičení na židli
 • cvičení s owerballem