Jmenuji se Míša Nešporová

Působím  v Brně a okolí. Vedu pravidelné kurzy zdravotního cvičení a trénování paměti pro veřejnost, zejména pro seniory. Organizuji  pobyty pro aktivní seniory se zaměřením na turistiku, zdravotní cvičení a mozkový jogging. Cvičím pohybové hry pro děti. Lektoruji v rámci vzdělávacích akreditovaných kurzů pro odbornou veřejnost. Prostě ráda pracuji s lidmi a  dělá mně radost provázet druhé na cestě jejich osobního rozvoje.

Pracuji jako:

Absolvované kurzy / S kým spolupracuji

 • 2014  seminář Tanec v sedě I., Mgr. Vendula Plačková, Brno
 • 2014 základní kurz Nordic Walking, U Jezírka, Nordic Sports s.r.o.Brno
 • 2013 výcvik Řešení konfliktu technikou mediace, 100 hodinový akreditovaný kurz, Asociace mediátorů ČR
 • 2013 seminář Pohyb – nejúčinnější forma prevence demence, ČSTPMJ
 • 2011 seminář Nácvik komunikačních dovedností pro trenéry paměti,ČSTPMJ
 • 2010 Kurz první pomoci Klub přátel rodiny o. s., Josefská 1, 602 00 Brno
 • 2010 seminář Mnemotechniky – kompenzace nedokonalé paměti,ČSTPMJ
 • 2010 seminář Základy koučinku,ČSTPMJ
 • 2010 Seminář o mozku,ČSTPMJ
 • 2008 certifikovaný kurz Trenér paměti II. Stupně,ČSTPMJ
 • 2012 certifikovaný kurz Trenér paměti I. Stupně,ČSTPMJ
mobilní telefon: 606 266 766
email: nesporova.michaela@gmail.com
webové stránky: www.misanesporova.cz
adresa: Novobranská 4, Brno

Vzdělání

 • 2014/2015 kvalifikační kurz Instruktor zdravotní tělesné výchovy s akreditací MŠMT, Senior fitnes o.s.
 • 2009/ 2010 certifikovaný  Trenér paměti  III. stupně, zakončený zkouškou a obhajobou závěrečné práce na téma: KLAS – Klub aktivních seniorů, ČSTPMJ
 • 2010 akreditovaný kvalifikační program Pracovník v sociálních službách s celostátní platností podle § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb., Consolidated Group Care (CZ)
 • 2009 kvalifikační kurz Cvičitel Zdravotní TV III. třídy s akreditací MŠMT, Česká asociace sportu pro všechny, Brno
 • 2006 kurz Trenér aktivizačního programu LIMA (Lebensqualitat Im Alter) rakouského programu pro seniory Katholisches Bildungwerk Sien
 • 1995 Univerzita Karlova Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor Tělesná a pracovní výchova pro zdravotně postižené, I. a II. ročník
 • 1986/1990 Střední pedagogická škola Dr. Zd. Nejedlého Litomyšl, obor vychovatelství, specializace tělesná výchova